metal clay jewellery, ancient jewellery, copper clay, bronze clay, art clay, art clay jewellery, polski metal clay polski bronze clay, polski copper clay, bizuteria autorska
 
 

    Z czeluści zapomnienia i bezmiaru czasu, przez jaki rodziły się i umierały cywilizacje, odzyskuję zapomniane piękno zaklęte przez starych mistrzów, w kawałkach metali i przetwarzam je przez własny pryzmat pojmowania tamtej estetyki, stosując rzadką technikę spiekania proszków srebra, brązu

i miedzi. Formuła tego materiału , zwanego potocznie Bronze Clay,

Copper Clay i Silver Clay, którego tajemnica składników była dotychczas własnością niewielu ludzi, została odkryta również przeze mnie.

    Pozwoliło mi to na ogromną swobodę twórczą, pozwalając dzielić się pięknem i radością patrzenia na okruchy sztuki starych mistrzów.

(c) Waldemar Iłowiecki     All Right Reserved

    From the depths of oblivion and the immensity of time by which civilizations were born or died, I recover forgotten beauty enchanted by the old masters in the small pieces of metal and process them, through my own understanding of that long-gone aesthetic, using a rare technique of sintering powders, silver, bronze and copper.

    A formula of this material, commonly known as Bronze Clay, Copper Clay and Silver Clay, has been secretly known to few people, but now it has been was discovered by me.

    It allowed me enormous creative freedom so now I may share with you the beauty and joy of looking at the crumbs of the old art masters.

„Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.”

Leonardo da Vinci

„Beauty of things deadly passes,

but not the beauty of art.”

Leonardo da Vinci